Jaktstig hagel


På vår jaktstigsrunda tränar du ditt hagelskytte inför jaktsäsongens drevjakter på 11 stationer med olika svårighetsgrader. Du kan få max 220 poäng och det är det sista målet som skiljer agnarna från vetet...
Vi återkommer med årets program på jaktstigen.

Trapbanan, se program!
Banan är godkänd för Nordisk Trap.

Inskjutning kulvapen och älgbanan


I älgboden kan du skjuta in ditt kulvapen i rummet brevid älgbanans skyttebås.

OBS!
Vid skytte på älgen får endast övningsammunition användas då jaktammunition riskerar skjuta sönder den teknik som registererar träffarna.
Vid inskjutning av olika vapen får endast den vita tavlan användas, som kan flyttas fram och tillbaka på en räls!
Fråga om du är osäker!

Björnpasset, vapnet ska vara klass 1


Sidofigur 80 meter.
En serie á 4 skott inom 40 sekunder, samtliga skott inom träff området. Serien ska genomföras med stöd, dock ej liggande eller från skjutbänk.

Sidofigur 40 meter.
En serie á 4 skott inom 40 sekunder, samtliga skott inom träffområdet. Serien får genomföras med stöd, dock ej liggande eller från skjutbänk.

Sidofigur och Frontfigur 20 meter.
En serie a 3 skott inom 10 sekunder, samtliga skott inom träff områdena. Först skjuts två skott på sidobjörnen och sedan ett tredje skott på frontbjörnen. Det ska vara 5 meter mellan tavlorna i sidled. Serien får genomföras med stöd, dock ej liggande eller från skjutbänk.Vildsvinspasset, vapnet ska vara klass 1


Vildsvinstavlan som används ska vara av storlek motsvarande en årsgris, med utritat anatomiskt träff område.

 

Åteljakt 50 meter
Stillastående vildsvin. Här skjuts 4 skott med stöd, motsvarande jakttorn eller likvärdigt, med samtliga skott i det anatomiska träff området för att få godkänt.

Smygjakt/spannmålsjakt 50 meter
Stillastående vildsvin. Här skjuts 4 skott stående som samtliga ska träffa i det anatomiska träff området. Ska genomföras med stöd.

Hundjakt/drevjakt 30 meter
Löpande vildsvin. Här skjuts 4 skott stående som samtliga ska träffa i det anatomiska träff området. Ett skott skjuts per löp, tillåtet att skjuta med skjutkäpp eller rem/midjestöd. Momentet kan skjutas på viltmålsbana hög fart (godkänd för klass 1) eller på en älgbana. Då ska halva öppningen skärmas av, normal fart.