JSK Falken

JSK Falken

Program

Jaktstig hagel

Jaktstigsserie på följande onsdagar;
6/4, 13/4, 20/4, 27/4, 4/5, 11/5. Samling 17.30. 


Klubbmästerskap Jaktstig lör. 21/5. Anmälan kl. 9-10
Klubbmästerskap i TRAP, lör. 18/6. Anmälan 9.00-9.30
Klubbmästerskap Älg lör. 24/9. Anmälan kl. 12-13


Inskjutning kulvapen och älgbanan

Älgbanan är öppen kl. 17.30 - 20.00
på följande onsdagar;
4/5, 11/5, 18/5, 8/6 och 15/6.

Välkommen!


OBS! Bokade tider:

20/6  Jakstig + lerduvor, fm
27/6   Hagel 17.00 - 21.00
2/7    Jaktstig och trap, hela dagen
23/7  Hela banan hela dagen.
24/7  Jaktstigen bokad, hela dagen
21/8  Älgbanan från kl. 13.00
4/9    Älgbanan 14.00 - 17.00

OBS! Program uppass på älgen 2022 Ändringar: OBS!

Lördag   6 aug.  Olle Persson (Anita Tropp)

Lördag  13 aug.  ( 18 aug.)

Lördag  27 aug. ( 28 aug.) Anita Tropp (Olle Persson)