JSK Falken

JSK Falken

Välkommen till oss!

Lördag 6/8 öppnar älgbanan igen, både för medlemmar och icke medlemmar.

Välkommen mellan 8.00 0ch 13.00

Årets program finns på hemsidan, klicka på program!

Succé för Björnpasset på Falken!

Torsdag 18/ 8 kl. 18.00 är du välkommen!
Kontakta Thomas Nilsson tel. 070-928 35 09

Då betalar du 200 kr till:
JSK Falken
Bg. 5786-9927
och skriver ditt namn, adress och e-post. 

Välkommen!