JSK Falken

JSK Falken

Då betalar du 200 kr till:
JSK Falken
Bg. 5786-9927
och skriver ditt namn, adress och e-post. 

Välkommen!

Vi säger stort tack för detta året och önskar alla välkomna tillbaka 2023!

OBS!

Banan är stängd från 10/12 -16/12 och all skjutning är förbjuden pga

skogsavverkning!

JSK Falken har julstängt
19/12 2022 - 14/1 2023.

2023 års program kommer att publiceras i slutet av januari.

Succé för Björnpasset på Falken!
Mer info:  Thomas Nilsson tel. 070-928 35 09