OBS!

Från och med 2024 vill vi att alla medlemmar betalar sin medlemsavgift via bg. 5786-9927


Ange Namn Adress Mail och Mobil


Glöm inte att avgiften är höjd till 300kr

Grattis!

Martin, Thomas och Putte

JSK Falkens, Erik Friberg, tog guld i junior-SM i
Nordisk Trap!