Om Jaktskytteklubben Falken

Ideell förening


JSK Falken bedriver sin föreningsverksamhet ideellt med flera mycket aktiva medlemmar som får ersättning för utlägg. Visst arbete kan ersättas med exempelvis att personen får skjuta gratis på älgbanan, men att vi ska ha roligt tillsammans, trivas och måna om varandra är vår starka värdegrund som skapar vår vilja att lägga ner tid och energi på föreningen! Resultatet får tala för sig själv...


För att förenkla och dela upp arbetet har det i en naturlig process skapats grupper som tar hand om respektive område. Vi har en framgångsrik grupp tävlingsskyttar som i år, 2021, tog hem segern i Svenska Mästerskapet i Nordisk Trap och som bygger och planerar framväxten av vår nya trapbana. Till deras hjälp finns ytterligare några härliga personer som ger sitt allt för att banan ska bli så fin som möjligt!


Jaktstigen underhålls successivt och en grupp skyttar som håller skytteaktiviteten uppe under våren kommer tillfrågas om att medverka till att en ansvarsgrupp bildas.


Älgbanan underhålls även den successivt, och diskussion förs om utvidgning av antal aktiva medlemmar som ska lära sig underhållsarbetet med t.ex. att byta gummidukarna som tar emot skotten för att fler ska kunna känna sig delaktiga i klubbens fortsatta högkvalitativa aktivitet.


Medlemsaktiviteter


Var år håller Falken klubbmästerskap i jaktstigsskytte, Nordisk Trap och skytte på älgbanan. Några medlemmar deltar i alla "grenar", medan andra väljer vilka områden som intresserar dem mest, det är helt upp till dig om du vill specialisera dig eller skjuta generellt! Hos oss är både nybörjaren och proffset välkomna och du väljer själv vilken nivå av tävlingskänsla du vill ha. Skytte ska vara roligt och tillgängligt för både den som gillar att tävla och för dig som vill träna och upprätthålla din skjutförmåga inför exempelvis jakt. Du bestämmer själv vilken utvecklingshastighet du vill ha på ditt skytte.


Älg-, och trapbanan hålls öppen med hjälp av medlemmar som sitter på uppass, se program med datum och tider längst ner på förstasidan. Jaktstigen gås vanligtvis onsdagskvällar och lördagsförmiddagar under våren och början av sommaren, och planeras via en Supertextgrupp.


Då och då anordnas tävlingar på olika nivåer, vilka kan vara öppna för endast medlemmar eller för allmänheten. Arbetsdagar utses vid behov, och vi är flera medlemmar som är aktiva även under dagar då skjutbanan inte är öppen officiellt. Det är på Falken det händer helt enkelt, så kom med du också!

Jägarexamen


JSK Falken är godkänd skyttebana att avlägga prov för din jägarexamen på! Vi har flera härliga provledare som är engagerade i att bedömma dina kunskaper och förmågor på ett korrekt vis. Vi har stor vana av verksamheten då vi under 1 år tar emot ca 1500 elever via 2 stora kursanordnare för intensivkurser samt i mån av tid och plats ger dig som läst och lärt dig skjuta utan att gå någon kurs möjlighet att avlägga prov. Vi är stolta över att flera av våra kvinnliga medlemmar och jägare är aktiva och har valt att bli provledare hos Falken. Det tycker vi borgar för ett jämställdhetstänk med en modern syn på genus och könsroller. Hos oss är alla lika mycket värda och intresset för jakt, skytte och föreningslivet är det som binder oss samman. Vi ser även att fler och fler kvinnor avlägger prov för jägarexamen, och vill såklart spegla andelen av respektive kön i vår provledargrupp. Alla ska känna sig välkomna och vår strävan är att erbjuda ett brett perspektiv på din provdag.

Aktivt arbete för jägarexamenselever


Eftersom vi tar emot ett stort antal jägarexamenselever var år har vi utvecklat en välfungerande planeringsgrupp över Supertext där provledarna turas om att ansvara för kommande helgs planering och upplägg av teoriskrivning och uppskjutning. Var och en hjäper till efter sin förmåga här och nu, och allt arbete är frivilligt. När helgen kommer och eleverna avlägger sina prov "går det som tåget". Vår vana av aktiviteten har skapat rutiner som sitter i ryggmärgen och vi är glada och stolta över att många elever ger oss positiva ord som "trevliga", "hjälpsamma" och "bra på att minska nervositeten". Ofta får vi höra av elever att de är positivt överraskade av oss och vår verksamhet, och att vi har en väldigt fin skjutbana såklart. Inget kan glädja oss mer!